Stadgar


Här kan du ladda ned eller direkt läsa stadgar för Grimsta Samfällighetsförening.

Stadgar 2022 (redigerad).pdf