Minimikrav

  • Föra inventarieförteckning
  • Märka stöldbegärlig egendom på lämpligt sätt.
  • Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar.
  • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt.
  • Vara allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som ”är fel”.
  • Vid lämplig tidpunkt informera också kontaktombudet.