Välkommen till Grimsta samfällighet


Ny sista betalningsdag för kvartal 1 2021 blir 10/3

Billecta har haft problem med sitt system, vilket har gjort att vi inte kunnat skicka ut fakturorna för kvartal 1 2021 i tid.

Nu (24/2) har de äntligen skickats.
I och med förseningen skjuter vi på sista betalningsdag till 10 mars 2021


Välkommen på årsmötet den 25/3-2021

Plats: vändplanen utanför Liljevägen 56
Tid: Kl 19:00
Precis som förra mötet håller vi till utomhus på ett så Coronasäkert sätt som möjlligt.

Valberedning
Eftersom ordinarie föreningsstämma förra året inte lyckades välja en valberedningkommer det inte att finnas ett förslag från valberedningen på årsmötet. Det blir därför upp till mötesdeltagarna att nominera personer till styrelse och revisorer.
Givetvis behöver vi även ha en vallberedning. Fundera på om du kan engagera dig. Prata med dina grannar. DU behövs!

Styrelse
Enligt stadgarna skall vi ha minst 3 max 5 ledamöter och minst 1 max 3 suppleanter.
Just nu är vi 4+1. Vid årsmötet är en av de nuvarande ledamöterna inte valbar.
Dessutom kommer vår kassör inte att ställa upp för omval när mandatet går ut 2022.
Detta innebär att vi måste få in nya personer i styrelsen, däribland alltså en kassör till 2022, för att inte hamna i tvångsförvaltning.

Vi måste alla hjälpas åt för att samfälligheten skall kunna förvaltas. Prata med era grannar, peppa varandra att ställa upp!
Ni är så välkomna till valberedning och styrelse...

Information från Polisen

Polisen har skickat ut information, klicka på knappen nedan för att läsa den.


Samfälligheten på facebook

Styrelsen har skapat en grupp på Facebook.
Ni som har Facebook är välkomna att gå med med i gruppen. Tanken är att vi på så sätt snabbare och enklare ska nå ut med information till boende på Liljevägen. Klicka på Facebook ikonen nedan eller sök på Facebook efter "Liljevägen - Grimsta samfällighet"