Välkommen till Grimsta samfällighet


Städdag 18/4 2021 

Nu är det dags för föreningens årliga städdag! Söndagen den 18 april samlas vi alla klockan 10.00 vid gångvägen mellan Liljevägen 80 och 82 där utdelning av sopsäckar sker samt avslutande förtäring. 


Städdagen kommer att gå till som föregående år med indelade städområden. 
Vi städar längs med tomterna som går ut mot Liljevägsbacken, brandvägarna mellan övre och nedre Liljevägen, alla vändzonerna samt lekplatsen. Vi städar också skogarna runt Liljevägen enligt önskemål från medlemmar. Du/ni städar efter bästa förmåga i anvisat område. Blir du färdig så går du en runda och kontrollerar vilka som behöver en hjälpande hand i övriga områden.


Vi hoppas att ni alla vill och kan komma ut en sväng och göra ert bästa. Har ni inte rätta orken så kom ut och heja på grannen. Tre timmar av er tid för ett rent och trevligt område är ett lågt pris.


Efter avslutad städning, cirka klockan 12.00 bjuder föreningen på färdigförpackade hamburgare från MAX (vegetariskt alternativ kommer att finnas) samt dryck och kaffe. Ta gärna med någonting att sitta på.

Har du släp och/eller bil med dragkrok?
Vi behöver som vanligt frivilliga som som kan ställa upp och köra skräpet till Sörab. Om du inte kan vara med själv på städdagen så kanske en granne eller medlem i styrelsen kan låna ditt släp? Hör av dig per e-post till styrelsen@liljevagen.se.

Att tänka på under städdagen:
- Under städdagen städar vi endast i anvisade områdena, inte på enskilda tomter.
- Föreningen har inga redskap för utlåning så ta med egna redskap.
- Blanda inte skräp och komposterbart material i säckarna.
- Vid uppsamling av grus, fyll inte säckarna mer än vad du själv orkar lyfta.
- Tänk på att det som klipps ner även ska forslas bort av någon. Klipp med måtta.
- Alla taggbuskar måste klippas i små bitar så att de går ner i säckar. Andra buskar ska också läggas i hanterbara högar.
- Brandgångarna: Växter med rotfäste utanför tomtgränser kan rensas bort. Växter med rotfäste på tomtgräns, klipps/rensas endast i samråd med husägaren.
- Lämna fyllda säckar på anvisade uppsamlingsplatser så att de som ställer upp och kör inte behöver åka runt och leta efter säckarna.


Väl mött!
Styrelsen

Välkommen på årsmötet den 25/3-2021

Plats: vändplanen utanför Liljevägen 56
Tid: Kl 19:00
Precis som förra mötet håller vi till utomhus på ett så Coronasäkert sätt som möjlligt.

Valberedning
Eftersom ordinarie föreningsstämma förra året inte lyckades välja en valberedningkommer det inte att finnas ett förslag från valberedningen på årsmötet. Det blir därför upp till mötesdeltagarna att nominera personer till styrelse och revisorer.
Givetvis behöver vi även ha en vallberedning. Fundera på om du kan engagera dig. Prata med dina grannar. DU behövs!

Styrelse
Enligt stadgarna skall vi ha minst 3 max 5 ledamöter och minst 1 max 3 suppleanter.
Just nu är vi 4+1. Vid årsmötet är en av de nuvarande ledamöterna inte valbar.
Dessutom kommer vår kassör inte att ställa upp för omval när mandatet går ut 2022.
Detta innebär att vi måste få in nya personer i styrelsen, däribland alltså en kassör till 2022, för att inte hamna i tvångsförvaltning.

Vi måste alla hjälpas åt för att samfälligheten skall kunna förvaltas. Prata med era grannar, peppa varandra att ställa upp!
Ni är så välkomna till valberedning och styrelse...

Information från Polisen

Polisen har skickat ut information, klicka på knappen nedan för att läsa den.


Samfälligheten på facebook

Styrelsen har skapat en grupp på Facebook.
Ni som har Facebook är välkomna att gå med med i gruppen. Tanken är att vi på så sätt snabbare och enklare ska nå ut med information till boende på Liljevägen. Klicka på Facebook ikonen nedan eller sök på Facebook efter "Liljevägen - Grimsta samfällighet"