Klicka på bilden för att komma till vår Facebooksida


Här finner du senaste nyheter


Trevlig sommar!

Styrelsen önskar er alla en trevlig sommar. 

Önskar ni komma i kontakt med någon av oss i styrelsen så finns uppgifter här:  Liljevägen - Grimsta samfällighet (liljevagen.se)
Eller genom att klicka på "Kontakt" till vänster i menylistan. 

De flesta frågor finner du svar på här på hemsidan. 


Infobrev angående moms

Info om avregistrering moms.pdf

Dags för årets städdag 21 april 2024

Den 21 april klockan 10.00 samlas vi vid gångvägen mellan Liljevägen 80 och 82.
Det kommer bjudas på grillad korv, kaka och kaffe.
Se all information i pdf:en här nedan så hoppas vi att vi ses den 21a april!

Information städdag 2024.pdf

Protokoll från årsmötet 2024

Här kan du ladda ned protokoll och bilaga från årsmötet 2024. 

Protokoll årsmöte 2024.pdf
Bilagor årsmöte 2024-web.pdf

Dokument inför årsmötet 2024

Här finner du dokument inför årsmötet 2024. 
- Dagordning årsmöte 2024
- Årsredovisning 2023
- Revisionsberättelse 2023
-Förslag till arvoden 2024
- Förslag till utgifts- och inkomststat 2024
- Kort debiteringslängd 2024

1-Dagordning årsmöte 2024 (1).pdf
2-Årsredovisning 2023.pdf
3-Revisionsberättelse 2023.pdf
4-Förslag till arvoden 2024.pdf
5-Förslag till utgifts- och inkomststat 2024 (1).pdf
6-Kort debiteringslängd 2024.pdf

Snart är det årsmöte 2024

2024 Kallelse årsmote.pdf

2024-02-20 Uppdatering angående moms och samfälligheten

Vi i styrelsen har tagit del av en artikel som publicerats hos Samfälligheterna. I artikeln meddelas det att Högsta förvaltningsdomstolen river upp beskedet om att samfälligheter är skyldiga att betala moms.

Det är otydligt just nu vad som gäller och vi i styrelsen fortsätter att hålla oss uppdaterade. 

När vi vet mer så återkommer vi självklart till er med information. 


2024-01-28 Viktig information om moms och samfälligheten

Ladda ned brevet här nedan.
Detta har även delats ut i alla brevlådor.

Viktig information om moms och samfälligheten.pdf

Information från samfällighetens valberedning

Ladda ned brevet här nedan. 
Detta har även delats ut i alla brevlådor.

Brev från valberedningen Liljevägen.pdf

Informationsbrev oktober 2023

Ladda ned brevet här nedan.
Detta har även delats ut i alla brevlådor.

Information oktober 2023.pdf

Informationsbrev från ordförande april 2023

I er brevlåda ska ni ha fått ett informationsbrev. Brevet finns även här nedan att ladda ned samt en ritning över rören i vårt område. 

Information från ordförande april 2023.pdf
Ritning rör.pdf

Städdag söndag den 16 april

Boka in söndag den 16 april i era kalendrar. Mer information kommer på anslagstavlan och i era brevlådor. 


Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Grimsta samfällighet.

Datum: 7 mars 2023
Tid: 19.00

Plats: Breddenskolans matsal

Handlingar till föreningsstämman finns på föreningens hemsida www.liljevagen.se två veckor före årsmötet.

För att spara miljön undviker vi att i onödan skriva ut handlingarna till mötet. Om du behöver hjälp med utskrift kan du naturligtvis kontakta någon i styrelsen.

Vi finns även på Facebook, sök på ”liljevägen-grimsta samfällighet” och begär att bli medlem i gruppen. 

Som vanligt är det viktigt att DU deltar på årsmötet för att vara med och påverka samfälligheten och styrelsens arbete. Kom och nyttja din röst! 

Förslag till dagordning:

§1             Val av ordförande för stämman

§2             Val av sekreterare för stämman

§3             Val av två justeringsmän och rösträknare

§4             Godkännande av dagordning och röstlängd samt anmälan av övriga frågor

§5             Fråga om stämman kan anses behörigen utlyst

§6             Styrelsens verksamhetsberättelse föredras

§7a             Kassörens föredragning av balans och resultaträkning

§7b             Revisorernas berättelse föredras

§8             Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9             Framställningar från styrelsen, motioner från medlemmar

§10             Ersättningar till styrelsen, revisorer och andra funktionärer

§11             Fastställande av budget

§12             Styrelsens förslag till debiteringslängd

§13             Val av styrelse och styrelseordförande

§14             Val av revisorer

§15             Fråga om val av valberedning

§16             Övriga frågor

§17             Mötets avslutande 

OBS! Kom ihåg att ta med ifylld fullmakt till mötet! 

Välkommen önskar Styrelsen för Grimsta samfällighet

Kallelse årsmöte 2023 inkl fullmakt.pdf
Handlingar infor arsmote 2023.pdf

Städdagen 2022 med firande av Liljevägen 50ÅR

Hej medlemmar i Grimsta Samfällighet.

Nu är det dags för föreningens årliga städdag! Lördagen den 23 april samlas vi alla klockan 10.00 vid gångvägen mellan Liljevägen 80 och 82. OBS! I år har vi hyrt en container i stället för att dela ut säckar, detta innebär att ni som har tillgång till lövkorg eller skottkärra gärna får ta med er det. Containern är endast till för trädgårdsavfall, övrigt skräp så som glaspapper, ölburkar mm skulle vi uppskatta om ni kastar i eran egen soptunna. :-)

Mellan 14.00-16.00 kommer vi hålla containern öppen för fastigheternas trädgårdsavfall om det finns plats. Övrig tid kommer den att hållas låst för att undvika att få oönskat skräp i den.

Städdagen kommer att gå till som föregående år med indelade städområden enligt kartan nedan. Vi städar längs med tomterna som går ut mot Liljevägsbacken, brandvägarna mellan övre och nedre Liljevägen, alla vändzonerna samt lekplatsen. Vi städar också skogarna runt Liljevägen enligt önskemål från medlemmar.

Du/ni städar efter bästa förmåga i anvisat område. Blir man färdig så går man en runda och kontrollerar vilka som behöver en hjälpande hand i övriga områden. Det enda vi begär av er medlemmar är att ni kommer ut och gör ert bästa. Har ni inte rätta orken så kom ut och heja på grannen i alla fall. Tre timmar av er tid för ett rent och trevligt område är ett lågt pris. 

Efter avslutad städning cirka klockan 12.00 bjuder föreningen på grilla korv med dryck och eftersom att Liljevägen fyller 50År 2022 så kommer det också att bjudas på tårta och någon aktivitet för barnen. Ta gärna med någonting att sitta på. 

Att tänka på under städdagen: 

• Under städdagen städar vi endast i anvisade områdena, inte på enskilda tomter. 

• Föreningen har inga redskap för utlåning så alla tar med egna redskap. 

• Endast trädgårdsavfall i containern. 

• Brandgångarna: Växter med rotfäste utanför tomtgränser kan rensas bort. Växter med rotfäste på tomtgräns, klipps/rensas endast i samråd med husägaren. 

Varmt välkommen önskar styrelsen, med en förhoppning om bra väder och god uppslutning!

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Grimsta samfällighet.

Tid: 19.00

Datum: 15 mars 2022

Plats: Breddenskolans matsal 

Handlingar till föreningsstämman finns på föreningens hemsida www.liljevagen.se två veckor före årsmötet.

För att spara miljön undviker vi att i onödan skriva ut handlingarna till mötet. Om du behöver hjälp med utskrift kan du naturligtvis kontakta någon i styrelsen. 

Vi finns även på Facebook, sök på ”liljevägen-grimsta samfällighet” och begär att bli medlem i gruppen. 

Som vanligt är det viktigt att DU deltar på årsmötet för att vara med och påverka samfälligheten och styrelsens arbete. Kom och nyttja din röst! 

Förslag till dagordning:

§1             Val av ordförande för stämman

§2             Val av sekreterare för stämman

§3             Val av två justeringsmän och rösträknare

§4             Godkännande av dagordning och röstlängd samt anmälan av övriga frågor

§5             Fråga om stämman kan anses behörigen utlyst

§6             Styrelsens verksamhetsberättelse föredras

§7a             Kassörens föredragning av balans och resultaträkning

§7b             Revisorernas berättelse föredras

§8             Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9             Framställningar från styrelsen, motioner från medlemmar

§10             Ersättningar till styrelsen, revisorer och andra funktionärer

§11             Fastställande av budget

§12             Styrelsens förslag till debiteringslängd

§13             Val av styrelse och styrelseordförande

§14             Val av revisorer

§15             Fråga om val av valberedning

§16             Övriga frågor

§17             Mötets avslutande 

OBS! Kom ihåg att ta med ifylld fullmakt till mötet! 

Välkommen! 

Stefan Morin ordförande

Styrelsen Grimsta samfällighet

Kallelse ordinarie föreningsstämma Grimasta samfällighet 2022.pdf
Fullmakt.pdf
Web-Handlingar inför årsmöte 2022.pdf

Välkommen på årsmötet den 25/3-2021

Protokoll och handlingar årsmöte 2021-web.pdf

Plats: vändplanen utanför Liljevägen 56
Tid: Kl 19:00
Precis som förra mötet håller vi till utomhus på ett så Coronasäkert sätt som möjlligt.

Valberedning
Eftersom ordinarie föreningsstämma förra året inte lyckades välja en valberedningkommer det inte att finnas ett förslag från valberedningen på årsmötet. Det blir därför upp till mötesdeltagarna att nominera personer till styrelse och revisorer.
Givetvis behöver vi även ha en vallberedning. Fundera på om du kan engagera dig. Prata med dina grannar. DU behövs!

Styrelse
Enligt stadgarna skall vi ha minst 3 max 5 ledamöter och minst 1 max 3 suppleanter.
Just nu är vi 4+1. Vid årsmötet är en av de nuvarande ledamöterna inte valbar.
Dessutom kommer vår kassör inte att ställa upp för omval när mandatet går ut 2022.
Detta innebär att vi måste få in nya personer i styrelsen, däribland alltså en kassör till 2022, för att inte hamna i tvångsförvaltning.

Vi måste alla hjälpas åt för att samfälligheten skall kunna förvaltas. Prata med era grannar, peppa varandra att ställa upp!
Ni är så välkomna till valberedning och styrelse...

Samfälligheten på facebook

Styrelsen har skapat en grupp på Facebook.
Ni som har Facebook är välkomna att gå med med i gruppen. Tanken är att vi på så sätt snabbare och enklare ska nå ut med information till boende på Liljevägen. Klicka på Facebook ikonen nedan eller sök på Facebook efter "Liljevägen - Grimsta samfällighet"