TV, radio (centralantennanläggning)


Alla fastigheter i Grimsta samfällighet är anslutna till Comhem basutbud. Avgiften betalas engång per år i samfällighetsavgiften. Varje hushåll kan sedan beställa till extrautbud som fler kanaler, telefoni och bredband från Comhem. Då kontaktar fastighetsägaren själv Comhem. Samfälligheten har ett serviceavtal med Comhem som gäller ledningar fram till varje fastighet. Om din fastighet får problem med TV-signalerna är det du som fastighetsägare som kontaktar Comhem och anmäler felet. Om felet finns i samfällighetens ledningar kommer det inte att kosta den enskilde fastighetsägaren någonting. Om felet finns inne i fastigheten blir den enskilde fastighetsägaren betalningsansvarig för det som behöver åtgärdas. Det kan alltid vara en bra idé att testa med annan antennsladd eller en annan TV-apparat för att utesluta att det inte är den egna TV:n det är fel på.