Radon


Från rullstensåsen som Liljevägen ligger på kommer tyvärr radon. Genom inspektionsluckan i golvet under trappan läcker en del av radonet in i fastigheterna. Kontakta kommunen vid eventuella frågor kring radon i er fastighet.

Mätsäsongen för radon är 1 oktober – 30 april.
Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att beställa en radonmätning.
Du kan själv välja vilket mätföretag du vill anlita.