Brandgator


Mellan husraderna finns brandgator som skall hållas framkomliga för räddningstjänsten. Det är varje fastighetsägares ansvar att se till att växter och annat hindrande tas bort i anslutning till den egna tomtgränsen.

Brandgatorna ses över två gånger per år.