GDPR


Styrelsen har rutiner för hantering av personlig information i enlighet med GDPR. Kontakta styrelsen@liljevagen.se för mer information.