Grannsamverkan information

Vi i styrelsen får mail från lokalpolisen i Sollentuna med information gällande inbrottsvarningar i Upplands Väsby kommun. 

När någon av dessa varningar gäller Liljevägen eller i omedelbar närhet till Liljevägen så publicerar vi den informationen här. 
20240408Grannsamverkan.pdf