Städområden, städdagar och julbelysning


Styrelsen kallar en gång om året alla medlemmar till en gemensam vårstädning. Då hjälps vi åt att städa i närområdet runt Liljevägen.
Dagen avslutas med att samfälligheten bjuder på korvgrillning.

Meningen är att vi gemensamt ska städa för att öka den gemensamma trivseln i området.

Nedan finns uppdelningen som respektive fastighet tilldelats. Detta kan ändras vid behov och styrelsen informerar i god tid innan städdag med datum, tid, städområden och annan information. Oftast sker städningen tredje lördagen eller söndagen i april. 

Julbelysning
Varje år vid juletid tänds belysningen i tallen vidinfarten till Liljevägen. Drift och underhållsköts av styrelsen.