Snöröjning och tak


Allmänt om taken
Skötsel och underhåll av hustaken ingår inte i samfällighetens åtagande.

På taken sitter det silar som kan bli fulla med till exempel löv och barr. Dessa silar behöver rensas/hållas rent. Passa gärna på när det är varmare ute då pappen på taket blir omtålig vid kyla.

Utöver att rensa silarna är det bra att ha koll på hur taket ser ut tillexempel så det inte finns sprickor i takpappen. Taken och avrinningsröret är fastighetsägarens ansvar. 

Snö
Kommunen sköter väghållningen och därmed snöröjningen. Dem kan ni kontakta: Kontakt - Upplands Väsby kommun (upplandsvasby.se) 

Våra radhus här på Liljevägen har en bärande stomme av armerad betong. Därför är det en väldigt liten risk att husen skulle rasa på grund av snölast.

Gå inte upp på taken vintertid då det kan gör mer skada än nytta. Pappen är klistrad ovanpå ett lager av cellplast som är något eftergivlig (mjuk). Pappen som normalt är mjuk och spänstig vid 20-30 grader på sommaren, är nu vid minusgrader hård och spröd. Den är under vintertid inte lika motståndskraftig mot stötar och punktlaster. Det är lätt att skada pappen med en snöskyffel eller en skoklack.

Tak över altaner och balkonger kan skottas, men tänk på att tak av korrugerad plast eller kanalplast är mycket hala. Även plåttak är hala. Ett bra sätt är att förlänga skaftet på en snöskyffel med en ca 1½ meter lång bräda och med den skyffla ned snö stående på en stege.

Carportstaken har papp som är spikad och klistrad direkt mot ett underlag av spontade bräder. Dessa tak kan skottas, men det är inte nödvändigt att skotta hela ytan. En remsa på 1 meter på ömse sidor om mittbalken kan räcka. På det sättet begränsar men mängden snö på marken att frakta bort. Några fastighetsägare har tagit bort den bärande stolpen närmast gatan och ersatt den med en avväxling. Här för man ner lasterna på en väggkonstruktion som inte är avsedd att bära den ökade lasten. Kanske är en tillfälligt monterad stolpe en lösning.

Fönsterbleck och fönsterkarmar skall naturligtvis hållas rena från snö. Det är här rötan börjar. Under snön, mot karm och fönsterbåge, bildas med hjälp av värmen från rummet innanför, en fuktig miljö som inte är bra för träkonstruktionen eller kittfalsen. Dessutom hindras ventilationen mellan fönsterglasen med immiga glasrutor som följd (de gamla fönstren).

Förrådsgaveln mot gatan skall inte täckas med snö. Här bildas också en fuktig miljö under snön som startar rötangrepp och mögelväxt. Översidan av plank och staket bör också befrias från snö. Långvarig fuktinträngning orsakar sprickbildning i skarvar och ändträ även om virket är tryckimpregnerat.

Tänk på vart du dumpar snön så det inte skapar problem. Kontakta kommunen vid frågor  Kontakt - Upplands Väsby kommun (upplandsvasby.se)