Avlopp, vatten och rör


Samfälligheten ansvarar för vatten-, avlopps-och dagvattenledningar under husen och under tomtmarken fram till gata. Gränsen under respektive hus går vid T-röret mellan stamledning och det rör som går in i huset. För vattenledningen går gränsen vid avstängningsventil före vattenmätaren.

Vattenmätaren tillhör kommunen dem kontaktas på Kontakt - Upplands Väsby kommun (upplandsvasby.se)

När fel uppstår i en vatten-eller avloppsledning, kontrollera först att felet inte finns i det egna huset. Vid stopp i avloppet är det viktigt att du som fastighetsägare också varna alla grannar i samma huslänga. 

Felanmälan för ledningar gällande ansvarsområdet ovan sker dagtid till Rörab och övrigtid till Allmänna Rörjouren. Glöm inte att informera styrelsen också på mailen styrelsen@liljevagen.se

Ledningar (och ev. spolbrunnar) finns på följande tomter:
Nr: 1, 2, 10, 13, 30, 31, 32, 33, 54, 55, 57,64, 65, 66, 72, 74, 87, 89, 94, 106 och 108.
Karta med rördragning finns längre ned på denna sida och på anslagstavlan (Liljevägen 80).

Ovanför eller nära ledningar bör inte träd eller stora buskar planteras vars rötter kan tränga in i ledningarna och förorsaka stopp. Lämpligast planteras endast häckar och mindre buskar ovanför eller nära dessa ledningar. Då det handlar om mycket stora kostnader som vi alla får bära inom föreningen vid problem kring våra ledningar så är det mycket viktigt att ovanstående respekteras. Skador som beror på åverkan är en angelägenhet för fastighetsägare

Vid fel/stopp i avlopp:

1. Kontakta grannar och stäm av om de också har stopp.

2. Hur omfattande är felet?
 a. Är det bara du som har stopp, ring en spolfirma tex. GR avloppsrensning 087957510. Då  ligger ansvaret hos fastighetsägaren själv. Om stoppet kvarstår efter spolning är det   fastighetsägarens ansvar att kontakta en rörfirma tex. Rörab AB 0859034130 (uppge att du bor i Grimsta samfällighetsförening. Avtal finns) för att utreda vad som är fel. Eventuellt behöver man filma i rören.
 b. Är stoppet i hela längan, ring spolfirma, men kontakta därefter styrelsen (se ovan). Då ligger ansvaret hos Grimsta samfällighetsförening, men i samarbete med fastighetsägarna i den aktuella längan för att komma åt avloppsrör. Det kan handla om åtkomst av kontrollucka under trappen eller filmning från avlopp i badrum etc.

Vid fel med inkommande vattenledning eller avlopp

Vid akuta ärenden kontakta Rörjouren 0855803553
Övrig tid, kontakta en rörfirma tex Rörab 08-59034130

Kommunens kontaktcenter Väsby direkt information finns på www.upplandsvasby.se för avstängning av vatten i gatan.

Vid enklare avstängning i egen fastighet: Det finns en avstängningsventil före vattenmätaren under trappen

Ritning rör