Fibernät


Flera fastigheter valde att installera fibernät genom Svensk infrastruktur.
Se dokumentationen nedan av inmätningen av kanalisationen.