Styrelse Grimsta samfällighet 2021


Ordförande
Stefan Morin
ordforande@liljevagen.se
072-187 70 45

Sekreterare
Andreas Sjöblom, Liljevägen 72
sekreterare@liljevagen.se
073-040 89 05

Kassör
Clara Gullman Levin, Liljevägen 87
kassor@liljevagen.se
073-928 82 96

Vice ordförande, Grannsamverkan och Webb
Peter Lundgren, Liljevägen 78
grannsamverkan@liljevagen.se, webmaster@liljevagen.se
070-244 05 05

Suppleant
Roland Åberg, Liljevägen 49
styrelsen@liljevagen.se


Adress till föreningen:

Grimsta Samfällighet
Liljevägen 80B
194 60 Upplands Väsby