Styrelse Grimsta samfällighet 2020


Ordförande
Stefan Morin
ordforande@liljevagen.se
072-187 70 45

Sekreterare
Andreas Sjöblom, Liljevägen 72
sekreterare@liljevagen.se
073-040 89 05

Kassör
Ulf Härnström, Liljevägen 96
kassor@liljevagen.se
073-512 70 68


Grannsamverkan
Peter Lundgren, Liljevägen 78
grannsamverkan@liljevagen.se
070-244 05 05

Webbansvarig
Björn Lindquist, Liljevägen 63
webmaster@liljevagen.se
070-558 86 38
 

Adress till föreningen:

Grimsta Samfällighet
Liljevägen 80B
194 60 Upplands Väsby