VIKTIG INFO!!!

Sammanfattning av viktiga punkter på informationsmötet med Aarsleff 2018-03-08.

Projektstart V14

• Först ut är fastighetslängorna 1 - 11, 20 – 30 samt 32 - 42

• Tisdag 3 APRIL kommer låscylindrarna i dessa fastigheter bytas ut till byggcylindrar.
OBS! MYCKET VIKTIGT ATT MAN ORDNAR TILLTRÄDE TILL FASTIGHETEN DENNA DAG.

• V. 15 påbörjas arbetet i länga 1 – 11.

• V. 16 påbörjas arbetet i längorna 20 – 30 samt 32 - 42.

• Turordning är sedan beräknad till 77 – 87 och 89 – 101 för att sedan följas av 56 – 64,
66 – 72 och 74 – 80. Resterande längor återkommer vi till efter sommaren.

• Aarsleff kommer kontinuerligt lämna ut information till kommande längor allt efter att arbetet fortskrider. Information kommer även att sättas upp på anslagstavlan.

• Arbetet kommer att påverka varje fastighet ca 2 veckor.
o Vecka 1 genomförs spolning av rör (tillåtet att använda avlopp)
o Vecka 2 genomförs relining ( INTE tillåtet att avvända avlopp)
OBSERVERA ATT DETTA ÄR PLANERAD TID. FÖRÄNDRINGAR KAN UPPSTÅ BEROENDE PÅ HUR ARBETET FORTLÖPER.

• Sanitetsvagnar med dusch och toaletter kommer att ställas upp vid berörda längor.

Tips & Trix under hela projektet:

• Låt larm vara avstängda

• Lås inte eventuella polislås

• Om man har kodlås måste man ordna med servicekod till hantverkarna

• Golven kommer att täckas inomhus där hantverkarna går

• Dammsug golven innan täckning

• Rensa ur skåp vid köksavlopp

• Rensa ur under trapp så att serviceluckan i golvet är åtkomlig

DET KOMMER ATT BLI EN PERIOD SOM KOMMER PÅVERKA VÅRT VARDAGLIGA LIV GANSKA MYCKET, MEN OM VI ALLA FÖRSÖKER HJÄLPAS ÅT, INFORMERA OCH UPPMUNTRA VARANDRA SÅ KOMMER ALLT ATT GÅ MYCKET SMIDIGARE.


Information kring samfällighetens rör

Under 2015 anlitades Ragn-Sells för att filma samfällighetens rör. Det framkom en del brister och att vi har en del trasiga rör.

Sedan dess har styrelsen arbetat med att ta fram en plan, en leverantör och finansiering för att åtgärda de fel och brister som hittades.

Nedan finns protokoll från filmningen, det är två olika protokoll beroende på vad Ragn-Sells använt sig av för teknik.