Nedan finns de varningar och information som kommer från polisen.
Klicka på knappen för att öppna filen.