Styrelse Grimsta samfällighet 2016


Ordförande
Stefan Morin
ordforande@liljevagen.se
072-187 70 45

Sekreterare
Andreas Sjöblom, Liljevägen 72
sekreterare@liljevagen.se
073-040 89 05

Kassör
Ulf Härnström, Liljevägen 96
kassor@liljevagen.se
073-512 70 68


Grannsamverkan
Peter Lundgren, Liljevägen 78
grannsamverkan@liljevagen.se
070-244 05 05

Suppleant
Marcus Johansson, Liljevägen 77
072-330 29 51

Webbansvarig
Björn Lindquist, Liljevägen 63
webmaster@liljevagen.se
070-558 86 38Valberedning Grimsta samfällighetsförening
Ola Granqvist, Liljevägen 53
Anders Sten, Liljevägen 74
Valberedning@liljevagen.se


 

Adress till föreningen:

Grimsta Samfällighet
Liljevägen 80B
194 60 Upplands Väsby