Styrelse Grimsta samfällighet 2016


Ordförande
Stefan Morin, Liljevägen 24
ordforande@liljevagen.se

Kassör
Ulf Härnström, Liljevägen 96
kassor@liljevagen.se

Sekreterare
Björn Lindquist, Liljevägen 63
sekreterare@liljevagen.se


Webbansvarig
Andreas Lundgren, Liljevägen 27
webmaster@liljevagen.se

Grannsamverkansansvarig
Andreas Sjöblom, Liljevägen 72
grannsamverkan@liljevagen.se


Suppleant
Marcus Johansson, Liljevägen 77

Suppleant
Peter Lundgren, Liljevägen 78


Valberedning Grimsta samfällighetsförening
Ola Granqvist, Liljevägen 53
Anders Sten, Liljevägen 74
Valberedning@liljevagen.se


 

Adress till föreningen:

Grimsta Samfällighet
Liljevägen 80B
194 60 Upplands Väsby